Crveni križ/krst općine Tuzla
Izbornik
Dešavanja
<< Oktobar 2021 >>
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Posljednje slike
Posljednji online korisnici
Vildana 260 Sedmica
Maisaa 338 Sedmica
azur niksic 391 Sedmica
Almedin 403 Sedmica
edo_96 404 Sedmica
@mir 417 Sedmica
miRz@ 426 Sedmica
mirha 444 Sedmica
Elmina 447 Sedmica
Majda 452 Sedmica
Prikaži više...
Pratite nas!

Prijavi se
Posljednji Video Klipovi
The Universal Declaration of Human Rights
http://www.humanr...center.org
Video o ljudskim pravima.

Ukupno pregleda: 35,865
Haiti Earthquake Aftermath Montage
Video o zemljotresu na Haitiju.
Ukupno pregleda: 66,604
O nama

Crveni križ/krst općine Tuzla je organizacija čije prve aktivnosti datiraju još iz 1912 godine i koja
svoje djelovanje temelji na tradicionalnim programskim aktivnostima i osnovnim načelima
Međunarodnog pokreta Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.

Misija Crvenog križa/krsta općine Tuzla u skladu je sa jedinstvenom misijom koja postoji na nivou Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine i glasi:


Mobilisanjem snage humanosti, kroz obrazovne programe spriječavamo i ublažavamo ljudske patnje i
radimo na unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite.


Kroz razne vidove aktivnosti osposobljavamo i organizujemo građane za pružanje pomoći u
katastrofama izazvanim prirodnim ili ljudskim faktorom.
Upoznajemo stanovništvo sa sadržajem i značajem Ženevskih konvencija i Međunarodnog
humanitarnog prava, nadziremo njihovu primjenu potičući toleranciju i razumjevanje među ljudima, posebno među mladima.

Crveni križ ima sedam osnovnih principa na kojima se temelji rad pokreta Crvenog križa/krsta i
Crvenog polumjeseca u cijelom svijetu. Ti principi su:

HUMANOST - Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nastao u želji da bez
diskriminacije pruža pomoć ranjenima na bojnom polju, nastoji u svom svojstvu međunarodnog i nacionalnog
pokreta spriječiti i ublažiti ljudsku patnju gdje god se ona nalazi. Njegova svrha je da štiti život i zdravlje i osigura poštovanje ljudskog bića. On promovira međusobno razumijevanje, prijateljstvo, saradnju i trajani mir među svim narodima.

NEPRISTRASNOST - Pokret ne pravi diskriminaciju u odnosu na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili
političku pripadnost. Nastoji olakšati patnje pojedinaca i u tome ga isključivo vode njihove potrebe, te daje prioritet najurgentnijim slučajevima u nevolji.

NEUTRALNOST - Da bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i nikada se
ne upušta u rasprave bilo političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST - Pokret je neovisan. Nacionalna društva dok su pomoć u humanitarnim uslugama svojih vlada i podliježu zakonskim propisima svojih zemalja, moraju uvijek održavati svoju nezavisnost, tako da mogu biti u stanju u svakom trenutku djelovati u skladu sa principima Pokreta.


DOBROVOLJNOST - To je dobrovoljni pokret koji pruža pomoć i ni na koji način nije potaknut željom za sticanjem dobiti.

JEDINSTVO - U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca.
Ono mora biti otvoreno za sve. Mora obavljati svoj humanitarni rad na čitavoj svojoj teritoriji.

UNIVERZALNOST - Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju isti status i dijele iste odgovornosti i zadatke pomažući jedni drugima, je organizacija čitavog svijeta.

 

Osnovni ciljevi Crvenog križa/krsta općine Tuzla:

 • Ublažavanje ljudskih patnji ma gdje one bile, a posebno onih izazvanih oružanim sukobima, većim prirodnim nepogodama, drugim masovnim neserećama i katastrofama, uzrokovanim tehničkim havarijama,
 • Podizanje zdravstvene kulture građana, kao i unapređenje i zaštita zdravlja građana,
 • Poticanje, unapređenje i promidžbu međusobnog pomaganja, solidarnosti i socijalne sigurnosti građana,
 • Jačanja i učvršćivanje mira u zemlji i svijetu i provedba humanitarnog prava.

 

Osnovni zadaci Crvenog križa/krsta općine Tuzla:

 • zastupa i promiče ideje međunarodnog pokreta Crvenog križa/krsta, te provodi
  zadaće i pomaže u izvršenju obaveza koje proizilaze iz Ženevskih konvencija,
 • radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informisanju svojih članova i
  drugih građana, a posebno djece i omladine,
 • osposobljava i organizuje građane za pružanje prve pomoći u
  svakodnevnom životu, prometnim i masovnim nesrećama u miru i ratu,
 • organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa zdravstvenim
  ustanovama specijaliziranim za te aktivnosti, promoviše značaj akcija ovog
  tipa i učestvuje u edukaciji građana o ovoj problematici, a posebno djece i
  omladine,
 • aktivno učestvuje i pomaže u organizovanju i pružanju zdravstvene pomoći
  i zaštite u slučaju elementarnih i drugih masovnih katastrofa, u prihvatu,
  smještaju i drugim aktivnostima koje pridonose zbrinjavanju nastradalog i
  ugroženog stanovništva,
 • koordinira i provodi izvanredne akcije solidarnosti na teritoriji svog
  djelovanja u slučaju iznenadnih i veiikih nesreća u koje se ukijučuju druge
  humanitarne organizacije, poduzeéa i građani,
 • radi na prosvjećivanju stanovništva o svjesnosti o postojanju mina i drugih
  neeskplodiranih ubojitih sredstava,
 • osniva i vodi domove, odmarališta i druge specijalizirane ustanove, pruža
  usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći
  potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga (kuhinje Crvenog križa,
  dostava hrane u kuću, odmarališta i sl), te usluge istog tipa za članove
  Crvenog križa,
 • podstiče očuvanje ljudskog životnog okruženja,
 • organizuje i vodi kampove za mlade,
 • provodi program pomoći starim i nemoćnim osobama,
 • izdaje publikacije o svojim djelatnostima, obavještava članstvo i
  stanovništvo o radu, idejama i djelovanju Crvenog križa,
 • organizuje Službu traženja koja obavlja sljedeće poslove: prikupljanje,
  evidentiranje i obrada podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog
  sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama,
 • upoznaje stanovništvo sa sadržajem i značenjem Ženevskih konvencija i
  međunarodnog humanitarnog prava i nadzire njihovu primjenu u ratu,
 • na teritoriji svog djelovanja organizuje prikupijanje, prihvat i slanje pomoći u
  inozemstvo putem Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine radi
  ublažavanja posljedica elementarnih nesreća i rata u drugim područjima,
 • prikupija, prihvata i raspodjeljuje humanitarnu pomoć od drugih nacionalnih
  organizacija Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija i darovatelja,
 • ostvaruje saradnju i predlaže aktivnosti državnim tijelima, gospodarskim
  društvima i drugim pravnim osobama u smislu nabavke opreme i dobara za
  potrebe djelovanja Crvenog križa,
 • izvršava poslove javnih ovlaštenja koje su mu zakonom povjereni
 • organizuje razne oblike međusobnog pomaganja građana i time razvija
  vrline: solidamost, nepristrasnost, poštovanje ljudskog bića, humanizam i sl.
 • izvršava druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom.

Share This Page
Social Sharing: Facebook Tweet This
URL:
BBcode:
HTML: